แหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

Upskill/Reskill สาย Tech

Cloud & Network | Cybersecurity | Programming
Lifelong Learning | Career Development

Career Development

สาย ICT อยากย้ายประเทศ? มากองรวมกันตรงนี้


ใครเรียนจบและทำงานด้าน ICT หากสนใจไปทำงานเมืองนอกแต่ไม่รู้จะไปที่ไหน ออสเตรเลียให้โอกาสนั้นกับคุณครับ

Career Development

แนวทางการรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานสาย Tech จากทั่วโลก

Upskill กลุ่ม first jobber, Reskill กลุ่ม non-ICT และ older worker… เพราะทุกอย่างเป็นไปได้

Career Development

AI Prompt Engineer อาชีพใหม่ในอนาคต?

AI prompt engineer ทำอะไร? ต้องมีความรู้อะไร? งานสายนี้จะมีแพร่หลายทั่วไปไหม?

Career Development

10 ตำแหน่งงานสาย Tech ที่เป็นที่ต้องการในปี 2023 และค่าตอบแทน

ส่องดูแนวโน้มในอเมริกา,ออสเตรเลีย, ไทย, งาน Tech สายไหนเป็นที่ต้องการในปี 2023? ค่าตอบแทนจูงใจหรือไม่?...

Career Development

แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพสาย Tech เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

tech skill ด้านไหนเป็นที่ต้องการในอนาคต? งานที่เราทำวันนี้จะยังเป็นที่ต้องการหรือไม่?...