แหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

Upskill/Reskill สาย Tech

Cloud & Network | Cybersecurity | Programming
Lifelong Learning | Career Development

Lifelong Learning

[Mini Review] รายวิชา Data Governance & Data Architecture ที่ ม.มหิดล

สนใจเรื่อง Data Governance/Data management? ม.มหิดลให้คุณได้เรียนวิชานี้แบบบุคคลภายนอกได้หนึ่งเทอมครับ

Lifelong Learning

[Review] TUXSA MBA บอกต่อจุดเด่นและความท้าทายในการเรียน Online ด้วยตนเอง

คุณเป็นคน GEN X ปลายๆหรือ GEN Y ต้นๆ (35-45 ปี) ที่คิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทในตอนอายุเท่านี้กันไหมครับ?...